Kategorie

Producenci

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 – Adresat: PHU SALKO Halina Wróblewska-Cieślak 41-250 Czeladź ul.Grodziecka 90, e-mail salko@salko.pl  

 – Ja/My (*) .........................................................................................................................

 niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

..............................................................................................................................................................................................................

 umowy dostawy następujących rzeczy(*) ..................................................................................

 o świadczenie następującej usługi(*) ..................................................................................

 – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 – Adres konsumenta(-ów)

 – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

(proszę wydrukować - wypełnić i odesłać pocztą lub zeskanować i odesłać na podany adres e-mail)