UWAGA!

dnia 21.09.2019 tj w sobotę - sklep stacjonarny w Czeladzi będzie zamknięty ! 

Wyszukaj wg modelu

Kategorie

Producenci

Nasi dostawcy części samochodowych

Śledź nas na Facebooku

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 – Adresat: PHU SALKO Leszek Cieślak 41-250 Czeladź ul.Grodziecka 90

      fax nr 322 658 117, e-mail salko@salko.pl  

 – Ja/My (*) .........................................................................................................................

 niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

..............................................................................................................................................................................................................

 umowy dostawy następujących rzeczy(*) ..................................................................................

 o świadczenie następującej usługi(*) ..................................................................................

 – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 – Adres konsumenta(-ów)

 – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

(proszę wydrukować - wypełnić i odesłać pocztą lub zeskanować i odesłać na podany adres e-mail)

 


Zadaj pytanie on-line